W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home Pengumuman Notis : Pemakluman Bayaran Setem berkenaan Surat/Bahan yang di pos ke MPM

Notis pemakluman berkenaan bahawa sebarang surat atau bahan yang dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) secara pos mestilah disertakan dengan nilai setem yang mencukupi. MPM tidak bertanggungjawab sekiranya surat atau bahan tidak sampai ke MPM kerana bayaran setem yang tidak mencukupi pada surat atau bahan tersebut.

pemaklumansetem

Candidates
Public
MEC Staff