W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home MUET Appeals For Remarking of MUET Results
  1. Calon yang kurang berpuas hati dengan keputusan ujian MUET yang diperoleh boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan. Caj bagi rayuan penyemakan semula dalam tempoh permohonan dibuka ialah RM90.00 manakala selepas tarikh tutup permohonan ialah sebanyak RM100.00
  2. Permohonan adalah secara dalam talian di portal MPM atau pautan terus di http://mecea.mpm.edu.my/muet_ss/. Bayaran bagi permohonan ini adalah secara perbankan internet.
  3. Keputusan rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET boleh disemak di portal MPM atau pautan terus di http://mecea.mpm.edu.my/muet_ss/status/ selepas 20 hari dari tarikh tutup permohonan. MPM hanya akan mengeluarkan Sijil MUET baharu kepada calon yang berubah keputusan keseluruhan sahaja.
Candidates
Public
MEC Staff