W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home MUET Appeals For Remarking of MUET Results
  1. Calon yang kurang berpuas hati dengan keputusan ujian MUET yang diperoleh boleh membuat rayuan penyemakan semula keputusan secara dalam talian di portal MPM http://www.mpm.edu.my atau url http://webmpm1.mpm.edu.my/muet_ss/
  2. Caj bagi rayuan penyemakan semula ialah RM70.00. Calon boleh membuat bayaran pendaftaran secara perbankan internet melalui FPX (dikenakan caj tambahan sebanyak RM2.00) atau melalui Kad Kredit/Kad Debit (dikenakan caj tambahan RM2.50).
  3. Tarikh tutup permohonan rayuan penyemakan semula ini ialah seminggu selepas tarikh keputusan ujian MUET diumumkan bagi setiap sesi.
  4. Keputusan rayuan penyemakan semula keputusan ujian MUET boleh disemak di portal MPM http://www.mpm.edu.my atau pautan terus di http://webmpm1.mpm.edu.my/muet_ss/status/ selepas 18 hari dari tarikh tutup permohonan (hari bekerja). MPM hanya akan mengeluarkan Sijil MUET baharu kepada calon yang berubah keputusan keseluruhan sahaja.
Candidates
Public
MEC Staff