W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home MUET Fees
 1. Bayaran yuran untuk menduduki ujian MUET adalah seperti yang berikut:
  1. Calon Warganegara               :RM150.00
  2. Calon Bukan Warganegara :RM350.00
 2. Mulai tahun 2024, pendaftaran MUET bagi Calon Persendirian Individu tidak lagi menggunakan PIN MEC, tetapi bayaran adalah secara perbankan internet secara dalam talian di pautan https://muet.mpm.edu.my
 3. Bagi calon sekolah, pendaftaran menggunakan PIN MEC, perbankan internet myBSN dan melalui ATM. PIN MEC dibeli oleh calon secara individu, dan secara pukal oleh penyelaras MUET di kaunter Bank Simpanan Nasional.
  Nota: BSN akan mengenakan caj tambahan RM1.00 per calon bagi setiap pembelian nombor PIN MEC.
 4. Bagi calon institusi, pendaftaran menggunakan PIN MEC, perbankan internet myBSN, dan ATM. PIN MEC boleh dibeli secara individu oleh calon, dan secara pukal oleh penyelaras MUET di kaunter Bank Simpanan Nasional. Penyelaras MUET juga boleh menghantar senarai nama calon ke MPM untuk didaftarkan. Pihak MPM akan mengeluarkan invois kepada institusi untuk tujuan pembayaran yuran. Bayaran hendaklah dijelaskan dalam tempoh dua minggu selepas ujian bertulis dijalankan.
  Nota: BSN akan mengenakan caj tambahan RM1.00 per calon bagi setiap pembelian nombor PIN MEC
 5. Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Penyata Pendaftaran MUET (MUET/PP) untuk rujukan calon selepas selesai pendaftaran secara dalam talian.
 6. Bayaran pembelian PIN MEC tidak akan dikembalikan sekiranya calon gagal mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan. PIN MEC yang telah dibeli itu juga tidak boleh digunakan untuk mendaftar MUET sesi yang berikutnya.
Candidates
Public
MEC Staff