W3C

Pilihan W3C

Pilihan Warna: red  green  blue
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan:
Laman Utama MUET Kadar Bayaran Ujian
 1. Bayaran untuk menduduki ujian MUET adalah seperti yang berikut:
    Calon Warganegara Calon Bukan Warganegara
  Yuran pendaftaran RM  40.00 RM  120.00
  Yuran mata pelajaran RM  60.00 RM  230.00
  Jumlah RM 100.00 RM  350.00
 2. Pembayaran Yuran Pendaftaran Calon Persendirian Individu 
  Pembayaran yuran pendaftaran untuk menduduki ujian MUET bagi calon persendirian individu adalah secara dalam talian sahaja, iaitu melalui pautan https://muet.mpm.edu.my. PIN MEC tidak boleh dibeli dan digunakan oleh calon persendirian individu untuk tujuan pendaftaran.

 3. Pembayaran Yuran Pendaftaran Calon Sekolah/Institusi
   i.  Pembayaran yuran pendaftaran untuk menduduki ujian MUET bagi calon sekolah/institusi adalah dengan membeli PIN MEC.
   ii. PIN MEC boleh dibeli secara kaedah yang berikut.

  a. Pembelian secara pukal oleh Setiausaha Peperiksaan/Penyelaras MUET sekolah/institusi di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) sahaja.
  b. Pembelian oleh calon sekolah/institusi sendiri secara perbankan internet melalui pautan https://mypay.com.my/web/mpm, dan PIN MEC tersebut hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan/Penyelaras MUET di sekolah/institusi masing-masing untuk pendaftaran secara dalam talian.
  Nota: Caj tambahan bagi setiap pembelian nombor PIN MEC akan dikenakan (tertakluk kepada institusi perbankan).
  c. Bayaran pembelian PIN MEC yang dibuat oleh calon sekolah/institusi tidak akan dikembalikan sekiranya calon gagal mendaftar pada tarikh yang telah ditetapkan dan tidak boleh digunakan lagi untuk pendaftaran MUET sesi yang berikutnya.
 4. Bayaran yang telah dibuat akan terpapar pada Penyata Pendaftaran MUET untuk rujukan calon.  
Calon Peperiksaan
Orang Awam
Warga MPM