W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Bayaran Yuran

Berapakah bayaran yuran untuk menduduki peperiksaan STPM yang baharu?

Bayaran yuran asas untuk menduduki peperiksaan adalah sebanyak RM120.00 manakala bayaran yuran bagi setiap mata pelajaran adalah sebanyak RM90.00.

Berapakah bayaran yuran untuk mengulang peperiksaan bagi setiap kertas?

Bayaran yuran untuk mengulang peperiksaan bagi setiap kertas adalah sebanyak RM50.00

Candidates
Public
JPN
MEC Staff