W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Tanggungjawab/Tugas Guru

Bagaimanakah guru boleh mendapat maklumat tentang kaedah pengendalian dan pemeriksaan kerja kursus?

Guru boleh mendapatkan maklumat tentang kaedah pengendalian kerja kursus melalui Eduweb TV (www.eduwebtv.com). Guru boleh merujuk kepada Jurulatih Utama (JU) Negeri sekiranya terdapat sebarang kemusykilan.

Adakah tugas guru sebagai pemeriksa kerja kursus dibayar elaun pemeriksaan untuk semua jenis calon?

Tidak. Guru yang mentaksir calon sekolahnya sendiri tidak akan dibayar elaun pemeriksaan kerja kursus. Elaun pemeriksaan hanya dibayar kepada guru yang dilantik sebagai pemeriksa kerja kursus bagi calon sekolah swasta dan calon persendirian individu.

Adakah guru perlu memberikan penjelasan kepada ibu bapa tentang pelaksanaan kerja kursus dan kemungkinan calon perlu berada di luar sekolah bagi tujuan memenuhi keperluan kerja kursus?

Guru mata pelajaran yang terlibat perlu memberikan penjelasan kepada ibu bapa tentang pelaksanaan kerja kursus dan kemungkinan calon perlu berada di luar sekolah bagi tujuan memenuhi keperluan kerja kursus. Sekolah boleh mengeluarkan garis panduan kepada ibu bapa sebagai makluman tentang keperluan kerja kursus.

Candidates
Public
MEC Staff