W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Tukar/Tambah/Kurangkan Mata Pelajaran

Bolehkah calon menukar, menambah, atau mengurangkan mata pelajaran yang telah didaftar?

Jika calon telah mendaftar bagi sesuatu mata pelajaran dan ingin menukar mata pelajaran itu dengan mata pelajaran yang lain selepas tamat tempoh yang ditetapkan, caj sebanyak RM50.00 akan dikenakan. Penukaran mata pelajaran hanya dibenarkan pada semester pertama dan semester kedua sahaja.

Jika calon ingin menambah mata pelajaran, caj sebanyak RM50.00 akan dikenakan disamping caj mata pelajaran yang ditambah, iaitu sebanyak RM90.00 per mata pelajaran. Penambahan mata pelajaran hanya boleh dibuat pada semester pertama dan semester kedua sahaja.

Jika calon ingin menambah mata pelajaran, caj sebanyak RM50.00 akan dikenakan disamping caj mata pelajaran yang ditambah, iaitu sebanyak RM90.00 per mata pelajaran. Penambahan mata pelajaran hanya boleh dibuat pada semester pertama dan semester kedua sahaja.

Candidates
Public
JPN
MEC Staff