W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Tukar/Pindah Pusat

Bolehkah calon membuat memohon pertukaran/perpindahan pusat peperiksaan selepas pendaftaran?

Permohonan untuk bertukar/berpindah ke pusat peperiksaan yang lain hendaklah dibuat secara dalam talian tidak lewat daripada empat minggu sebelum hari pertama peperiksaan bagi sesuatu semester. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

Candidates
Public
MEC Staff