W3C

W3C

Color Theme: red  green  blue
Font Size:
A- A A+
Font Type:
Home FAQ STPM Rayuan Terhadap Keputusan Peperiksaan Dan Pengulangan Peperiksaan

Selepas keputusan peperiksaan bagi setiap semester, bolehkah calon membuat rayuan terhadap keputusan peperiksaan?

Rayuan boleh dibuat kepada MPM berserta dengan bayaran.

Bolehkah calon mengulang peperiksaan tanpa membuat rayuan terlebih dahulu?

Ya, calon boleh mengulang peperiksaan tanpa membuat rayuan terlebih dahulu kepada MPM

Adakah calon boleh mengulang kerja kursus untuk membaiki keputusan peperiksaan?

Calon yang ingin mengulang kerja kursus untuk membaiki keputusan peperiksaannya tidak boleh melaksanakan semula kerja kursus. Calon dikehendaki menduduki kertas peperiksaan bertulis bagi menggantikan kerja kursus. Sekiranya tidak ada kertas peperiksaan yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran, maka markah kerja kursus yang diperoleh dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor kerja kursus tahun mengulang. Kemudahan ini tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama.

Adakah calon boleh mengulang kerja kursus bagi semester pertama, semester, kedua, dan semester ketiga?

Calon tidak boleh mengulang kerja kursus bagi semester pertama, semester kedua, dan semester ketiga.

Adakah calon mengulang boleh mengikuti kelas calon lain bagi kertas yang ingin diulang? Contohnya, calon yang ingin mengulang kertas 1 mengikuti kertas calon yang bakal menduduki kertas 1?

Calon mengulang boleh mengikuti kelas calon lain bagi kertas yang ingin diulang. Hal ini bergantung kepada kebenaran pihak sekolah.

Candidates
Public
JPN
MEC Staff